Bài Học Kinh Nghiệm

4 thuật dùng người của các “siêu lãnh đạo”

Điều này có vẻ đi ngược lại với kiểu quản lý nhân sự truyền thống nhưng nó phản ánh cách tư duy sáng tạo mà

Bài học tuyển dụng nhân sự từ Giám đốc nhân sự UPS

Vậy trở lại với câu hỏi ban đầu của tôi: Bạn sẽ đặt cược vào người nào? Chiếc Muỗng Bạc, hay Đấu sĩ? Theo tôi,

Làm sếp có phải chịu cô đơn đúng không?

Riêng phòng làm việc của tôi, không bao giờ tôi cho dán kính mờ, mà luôn để trong suốt để bên ngoài nhìn vào, bất