Tầm Nhìn Tổ CHức

Mức lương lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước tối đa 100 triệu đồng

Thống kê của cơ quan quản lý tại 345 doanh nghiệp cổ phần vừa và nhỏ có vốn Nhà nước, tiền lương bình quân hiện

Muốn CÓ nhiều thứ trong công việc thì phải biết nói KHÔNG

Nói không ngay với chính bạn. “Tin nhắn e-mail có thể bị hiểu sai ý,” Newman nói. “Sự sẵn sàng mà bạn thể hiện qua

Elon Musk: Nếu “Đi xin việc mà ba hoa khoác lác sẽ chẳng thể nào bịp được tôi!”

Sau khi nghe ứng viên giới thiệu bản thân, Musk chỉ hỏi đúng 2 câu: “Anh muốn mình sẽ làm gì trong 5 năm nữa?”