tuyển dụng nhân sự

Bài học tuyển dụng nhân sự từ Giám đốc nhân sự UPS

Vậy trở lại với câu hỏi ban đầu của tôi: Bạn sẽ đặt cược vào người nào? Chiếc Muỗng Bạc, hay Đấu sĩ? Theo tôi,