The Kafe

Gọi vốn thành công và những mộng mơ từ bài học đắt giá từ The Kafe

Phía sau thành công của một startup là một đội ngũ. Phía sau Chi Anh cũng là một team rất khủng, nhưng vẫn có thể